ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМАНЗИЯ ПО
ИКОНОМИКА И ТЪРГОВИЯ
Елате при нас!
Елате при по-добрите!
Специалности

 • Икономика, управление и финанси на търговията
 • Банково, застрахователно и осигурително дело
 • Счетоводна отчетност
 • Бизнес администрация
 • Стопански мениджмънт - само след седми клас


 • Приемат се ученици, успешно завършили VII и VIII клас, по Наредбата за приемане на ученици в общообразователните и професионалните училища чрез конкурс по документи.


  Стара Загора, кв. Железник
  ул. “Арх. Христо Димов” 39
  тел. 042/ 670 401, 088/ 202 640
  лиценз № РД 14-54/08.06.2001 г., 
  ДВ, брой 60/2001 г.