ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМАНЗИЯ ПО
ИКОНОМИКА И ТЪРГОВИЯ
Елате при нас!
Елате при по-добрите!
Необходими документи:

 • Молба по образец
 • Копие от удостоверението за завършен VII или съответно VIII клас
 • Медицинско свидетелство


 • Курсът на обучение е:

 • 6-годишен - при прием след VII клас
 • 5-годишен - при прием след VIII клас (със засилено изучаване на бизнес английски език)


 • Стара Загора, кв. Железник
  ул. “Арх. Христо Димов” 39
  тел. 042/ 670 401, 088/ 202 640
  лиценз № РД 14-54/08.06.2001 г., 
  ДВ, брой 60/2001 г.